ไม้เทียมเป็นท่อน แบบตัน มีหลายขนาด ไม้เทียมwpc ใช้แทนเสมือนไม้จริง ไม้พลาสติก สามารถใช้แทนไม้ฝา ไม้พื้น ไม้คาน ไม้ตรง แล้วแต่การดัดแปลง ราคาไม้wpc เอาไปใช้งานในแต่ละสถานที่แตกต่างกันออกไป
ขนาดของไม้เทียมเป็นท่อนแบบตัน
1 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร        1.5 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร
1 นิ้ว x 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร        1.5 นิ้ว x 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร
1 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร        1.5 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร
2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 เมตร
2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3 เมตร
2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3 เมตร
2 นิ้ว x 5 นิ้ว x 3 เมตร
2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 3 เมตร

Popular Posts

Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.